...

Polityka prywatności i Polityka cookies  

Witaj!

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna, dlatego w tym dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.marzenazdunek.com. 

Administratorem Twoich danych jest Marzena Zdunek, zam. Paderewskiego 22, 08-110 Siedlce. PESEL 77082310927; NIP 521-313-46-26. 

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości związane z polityką prywatności, możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres [email protected]. 

Najważniejsze informacje 

Staramy się chronić nie tylko o Twoją prywatność, ale również Twój cenny czas. Dlatego poniżej znajdziesz skróconą wersję najważniejszych zasad, związanych z tym jak dbamy o Twoją prywatność: 

 1. Jeżeli zapisujesz się do naszego newslettera, składasz zamówienie lub po prostu kontaktujesz się z nami, przekazujesz mi swoje dane osobowe. Gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. 
 2. Informacje na Twój temat, które są gromadzone w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron, mogą zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu. Mogą to być też inne dane, które wymieniamy między sobą podczas kontaktu korespondencyjnego. Zakres danych, które przetwarzamy jest oczywiście zależny od tego, jakie dane nam przekazałaś dokonując rejestracji, zakupu lub kontaktując się z nami.  
 3. Na co dzień korzystamy z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics, które zajmują się zbieraniem anonimowych informacji na temat Twoich odwiedzin na naszej stronie. Informacje te dotyczą m.in.: wyświetlanych podstron; spędzonego czasu na stronie czy tego, jak trafiłeś na naszą stronę. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies przez firmę Google – zasady ochrony danych znajdziesz w ich Polityce prywatności 
 4. Wykorzystujemy również pliki cookies, żebyś mogła w komfortowy sposób korzystać ze strony.
 5. Zapewniamy Ci możliwość realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO, związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zawsze możesz się z nami skontaktować w tej sprawie na adres: [email protected].
 6. Na naszych stronach jest możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, np.: polubienie profilu społecznościowego czy udostępnianie treści w danym serwisie społecznościowym. Wtyczki podmiotów trzecich wykorzystywane w tym celu zapisują i przechowują informacje w plikach cookies oraz uzyskują dostęp do tych informacji. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook – zasady ochrony danych znajdziesz w ich Polityce prywatności.
 7. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie tylko te reklamy, które Cię interesują. 
 8. Oglądanie na naszej stronie filmów pochodzących z serwisu Youtube wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Youtube – zasady ochrony danych znajdziesz w ich Polityce Prywatności.
 9. Gdy uczestniczyć w naszych webinarach za pośrednictwem serwisu Zoom wiąże się to z akceptacją plików cookies firmy Zoom. Zasady ochrony danych znajdziesz w ich Polityce Prywatności.
 10. Korzystamy z zewnętrznych narzędzi marketingowych w celu kierowania do Ciebie reklam podczas korzystania z Internetu. Wykorzystujemy systemy reklamowe Facebook Ads oraz Google Ads. 

Zachęcamy Cię do świadomego korzystania z Internetu i zainteresowania takimi możliwościami jak: ustawienia prywatności z poziomu Twojej przeglądarki internetowej, zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej (np. http://www.youronlinechoices.com/, https://www.networkadvertising.org/choices), korzystanie z trybu incognito w przeglądarce internetowej, instalacja dodatkowych wtyczek dbających o Twoją prywatność (np. https://www.ghostery.com). 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej szczegółów na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz je poniżej: 

Dane osobowe 

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Marzena Zdunek zam. w Siedlcach, ul. Paderewskiego 22, 08-110 Siedlce,  

NIP 521-313-46-26; PESEL 77082310927. 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych. Poniżej znajdziesz postanowienia, zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.


Uprawnienia 

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli), 
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie), 
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), 
 6. prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi), 
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). 

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.  

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem mailowym: [email protected] 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera lub po prostu skontaktować się z nami. 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

Bezpieczeństwo 

Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

 

Odbiorcy danych 

Chcemy, żebyś wiedział, że powierzamy przetwarzanie danych osobowych jedynie ściśle określonym osobom indywidualnym (tj. współpracownicy czy zleceniobiorcy) oraz następującym podmiotom: 

 1. LH.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu– na serwerze przechowywane są Twoje dane osobowe, 
 2. Google LLC – w ramach poczty elektronicznej dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych, 
 3. MailerLight – w ramach systemu mailingowego dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych, 
 4. dostawca systemu do fakturowania – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby wystawienia faktury, 
 5. dostawca systemu sklepowego – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych, gdy składasz zamówienie w sklepie, 
 6. dostawca usługi chmury wirtualnej – w chmurze mogą być przechowywane pliki zawierające Twoje dane osobowe, 
 7. firmy kurierskie – firmy te przetwarzają Twoje dane osobowe w celu doręczenia do Ciebie przesyłki, 
 8. biuro rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych, 
 9. kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych, 
 10. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane, 
 11. pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem. 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych. 

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi: 

 • usługi MailerLight w ramach dostarczania oprogramowania do newslettera i usług powiązanych, których dostawcą jest MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland, Ireland, jeżeli adres/siedziba klienta znajduje się w Euorpejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii; albo MailerLite, Inc., a Delaware corporation at 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States, jeżeli siedziba/adres klienta jest w każdym innym miejscu na świecie 
 • usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive. 
 • MailerLight:  https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy 
 • Google: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. 

Cele i czynności przetwarzania danych osobowych 


Konto użytkownika 

Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak login, imię i nazwisko, NIP, adres, adres e-mail oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane. 

Dane przekazane w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z konta użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie doprowadzi to usunięcia Twoich danych z naszej bazy, ponieważ dane te są nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto, Twoje dane przechowywane są w bazie po usunięciu konta po to, byśmy w przyszłości mogli zidentyfikować Cię jako użytkownika powracającego, jeżeli zdecydowałbyś się na ponowne korzystanie ze strony jako zarejestrowany użytkownik. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

W każdej chwili możesz zmodyfikować dane zawarte w Twoim koncie. 

 

Zamówienia 

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. 

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy. 

 

Odzyskiwanie porzuconych koszyków 

Jeżeli rozpoczniesz proces składania zamówienia, ale go nie ukończysz, ten fakt zostanie odnotowany przez nasz system i otrzymasz na swój adres e-mail powiadomienie o możliwości finalizacji zamówienia. W tym celu przetwarzane są Twoje dane osobowe zgromadzone przez nas w związku z rozpoczęciem składania przez Ciebie zamówienia. Przetwarzanie danych opieramy w tym przypadku na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na potrzeby odzyskiwania porzuconych koszyków, klikając w link dostępny w ramach wiadomości wysyłanej w ramach odzyskiwania porzuconych koszyków. 

 

Reklamacje i odstąpienie od umowy 

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e- mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. 

Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być 

ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy 

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy. 

 

Newsletter 

Za pośrednictwem naszej strony masz możliwość zapisania się do newslettera, zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z moją aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail. 

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Jeśli ich nie podasz, nie będę mogła wysyłać do Ciebie wiadomości. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Jest to wyrażenie: 

 • zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora celu wysyłki Newslettera 
 • zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) 
 • zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) 

Subskrypcja oznacza, że zgadzasz się z naszą Polityką prywatności i Polityką cookies. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy. 

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 

Kontakt e-mail 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. 

Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania.  

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy. 

 

Social Media  

Obserwując nasze profile społecznościowe, wchodząc w interakcje, dodając komentarze itp. sprawiasz, że widzimy Twoje dane osobowe zgromadzone w ramach Twojego profilu społecznościowego. 

To Ty decydujesz, co dostępne jest w ramach Twojego profilu, korzystając z ustawień prywatności w danym serwisie społecznościowym. 

Nie kopiujemy danych z profili społecznościowych do naszych baz. Przetwarzamy je w obrębie serwisów społecznościowych zgodnie z funkcjami, jakie dostępne są w ramach tych serwisów społecznościowych. 

Zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności serwisów społecznościowych, z których korzystasz. Pamiętaj, że z poziomu ustawień swojego konta zawsze masz możliwość zarządzania ustawieniami prywatności w danym serwisie społecznościowym. 


Pliki cookies i inne technologie śledzące 

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić Ci najlepsze komfortowe korzystanie z naszej witryny. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na umieszczanie na dysku swojego komputera plików cookies. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny. Zawierają zazwyczaj dane takie jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą; czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Cookies pozwalają nam na: 

 • prawidłowe funkcjonowanie strony, 
 • wysokiej jakości szybkość ładowania się strony, 
 • lepsze bezpieczeństwo korzystania ze strony, 
 • ulepszanie funkcji dostępnych na stronie, 
 • korzystanie z narzędzi analitycznych i tworzenie statystyk, 
 • korzystanie z narzędzi marketingowych, 
 • korzystanie z systemu komentarzy, 
 • wyświetlanie na stronach filmów z serwisu Vimeo, 
 • zapewnianie funkcji społecznościowych. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. 

Poniżej znajdziesz natomiast szczegółowe informacje na temat plików cookies funkcjonujących w ramach naszej strony. 

 

Zgoda na Cookies 

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików. 

Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony, wyłączając poszczególne pliki cookies. 

Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. 

Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). 

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

Cookies własne 

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania naszej strony. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Ciebie w ramach naszej strony ustawieniach plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są również przez skrypt odpowiadający za mechanizm odzyskiwania porzuconych koszyków. Oznacza to, że w plikach cookies mogą znajdować się informacje na temat zawartości Twojego koszyka, ostatnio oglądanych produktach itp. 

 

Cookies podmiotów trzecich 

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej. 

 

Google Analytics 

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. 

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. 

W ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności: 

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, 
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu, 
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach, 
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu, 
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu. 

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych: 

 • raporty demograficzne i zainteresowań, 
 • remarketing, 
 • funkcje raportowania o reklamach, user-ID. 

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności: 

 • przedział wieku, w którym się znajdujesz, 
 • Twoja płeć, 
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, 
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci. 

Ponadto, konto Google Analytics połączone jest z kontem Google AdSense , co pozwala nam na wykorzystywanie informacji zgromadzonych w ramach Google Analytics również w ramach narzędzi Google AdSense. 

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć kod śledzący Google Analytics. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics znajdziesz tu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

 

Facebook Ads i Insights 

Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Facebook Inc., 1601 S. California 

Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług oraz analizie i statystyce. 

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. 

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Możemy również sprawdzić, w jakim przedziale wieku się znajdujesz, jakiej jesteś płci, skąd łączysz się z Internetem. Facebook Insights może dostarczać nam również więcej informacji na Twój temat, ale nigdy nie są to informacje, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację. 

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/help/568137493302217. 

Z poziomu naszej strony możesz wyłączyć Pixel Facebooka. 


Treści z serwisów zewnętrznych 

Na naszych stronach znajdują się treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo. W związku z tym, wykorzystywane są pliki  cookies firmy Google LLC związane z usługą YouTube, w tym pliki cookies DoubleClick oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. 

Gdy odtwarzasz wideo lub zapoznajesz się z innym materiałem, Google lub Vimeo otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. 

Jeśli zalogowałeś się do serwisu danego usługodawcy, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców oraz Twoje prawa w tym zakresie zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

Jeśli nie chcesz, aby usługodawcy przyporządkowywali bezpośrednio Twojemu profilowi dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo lub zapoznawania się z innymi treściami na naszej stronie internetowej to przed wizytą na niej musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie  skryptów. 

Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz Vimeo (https://vimeo.com/privacy). 

 

Narzędzia społecznościowe 

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook. 

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. 

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. 

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. 

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. 

 

MailerLight 

Korzystamy z systemu mailingowego MailerLight. Jedną z funkcji ActiveCampaign jest śledzenie zachowań na stronach internetowych osób, które znajdują się na listach mailingowych. W kodzie naszych stron osadzony jest kod śledzący MailerLight, który gromadzi informacje na temat Twojego korzystania z naszych stron. Jeżeli zapisałeś się do newslettera, informacje zgromadzone przez kod śledzący będą dla nas dostępne w ramach Twojego profilu użytkownika w systemie MailerLight. W przeciwnym wypadku, zebrane informacje pozostają anonimowe. 


Logi serwera 

Korzystanie z naszej strony jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde z tych zapytań, skierowanych do serwera, jest zapisywane w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. dane takie jak: Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o Twojej przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, który służy do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu, poza osobami, które są upoważnione do administrowania serwerem. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie lub rozwój strony. 

Data ostatnich zmian w Polityce Prywatności: 29.07.2022 r. 

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty
  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.